top of page

फॅब्रिक

        Our couch seat toppers are the perfect way to add comfort, protect new सोफा, थकलेल्या सोफा सीटची सुधारणा करा, किंवा तुमच्या राहण्याच्या जागेत रंग आणि शैली जोडा.  प्रत्येक उत्पादन मास्टर कारागिरांनी हस्तनिर्मित केले आहे आणि ते तुमच्या आवडीनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते.